PODSUMOWANIE PRAC W STYCZNIU, LUTYM I MARCU

Pogoda w mimionych miesiącach była bardzo sprzyjająca, więc główny nacisk położyliśmy na prace związane z terenem wokół inwestycji. Wszystkie grunty zostały wypoziomowane i przygotowane do dalszych prac. Wiaty śmietnikowe i zabudowa skrzynek z mediami nabrały finalnych kształtów. Wewnętrzne ściany budynków są już zagruntowane, a poddasza ocieplone. Co więcej, powoli kończymy zabezpieczanie terenu całego osiedla estetycznym ogrodzeniem.


 • 20%
  ETAP I BUDOWY ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI
 • 30%
  Postęp Prac na początku Kwietnia i Maja
 • 35%
  STAN PRAC NA KONIEC CZERWCA
 • 45%
  STAN PRAC NA KONIEC LIPCA I SIERPNIA
 • 50%
  STAN PRAC NA KONIEC WRZEŚNIA
 • 55%
  STAN PRAC NA KONIEC PAŹDZIERNIKA
 • 65%
  STAN PRAC NA KONIEC LISTOPADA
 • 75%
  STAN PRAC NA KONIEC STYCZNIA
 • 85%
  PODSUMOWANIE PRAC W KWIETNIU I MAJU
 • 90%
  PODSUMOWANIE PRAC W CZERWCU I LIPCU
 • 95%
  PODSUMOWANIE PRAC SIERPIEŃ - WRZESIEŃ
 • 100%
  PODSUMOWANIE PRAC PAŹDZIERNIK

 • ZDJ 1
 • ZDJ 2
 • ZDJ 3
 • ZDJ 4
 • ZDJ 5
 • ZDJ 6